Midsommarkransens gymnasium

Kommunal ·

Tellusborgsvägen 10, Hägersten

Midsommarkransens gymnasium är ett gymnasium i Hägersten som har programmen Samhälle, Ekonomi, Barn och fritid samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Midsommarkransens gymnasium var mellan 100 och 262,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 262,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

240

Beteendevetenskap, Ledarskap

 

227.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

262.5

Juridik

 

222.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

100

Pedagogiskt och socialt arbete

 

107.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

180

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

47/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

64 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 200 svar, 68 % svarsfrekvens

Studiero

4,7

Trygghet

7,1

Stöd

5

Elevnöjdhet

5,3

Antal elever på skolan

627 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

38 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Tre år efter

Studerar

48 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Fem år efter

Studerar

39 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.