1 / 2

Midsommarkransens gymnasium

Kommunal ·

Tellusborgsvägen 10, Hägersten

Midsommarkransens gymnasium

Midsommarkransens gymnasium

Högskolor

Var eleverna på Midsommarkransens gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Midsommarkransens gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  26 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  16 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  10 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  7 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  6 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  2 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

Och 16 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  15 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Förskollärarprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  9 %

 • Civilingenjörsprogram

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

  4 %

Och 13 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Midsommarkransens gymnasium är ett gymnasium i Hägersten som har programmen samhälle, ekonomi, barn och fritid samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Midsommarkransens gymnasium var mellan 80 och 255 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 255 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

71/100

Snittbetyg

C-D(13,2)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

64%

Lärare

Behöriga lärare

85%

Lärarnöjdhet

5,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 158 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

4,9

Trygghet

7,2

Stöd

4,7

Elevnöjdhet

5,4

Antal elever på skolan

638 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  26 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  16 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  10 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  15 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Förskollärarprogrammet

  9 %

Plats

Skolägare

Stockholms kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Midsommarkransens gymnasium drivs av Stockholms kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Globala gymnasiet och Kungsholmens västra gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.