CyberGymnasiet Stockholm

Fristående ·

Vanadisvägen 9 B, Stockholm

CyberGymnasiet Stockholm är ett gymnasium i Stockholm, Vasastan som har programmen Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Hantverk, Vård och omsorg samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för CyberGymnasiet Stockholm var mellan 0 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för Ekonomi inriktning ekonomi, företagande. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Kriminologi och psykologi

 

187.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Företagande

 

205

Juridik

 

170

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik, Machine learning/artificial intelligence

 

0

Informations- och medieteknik, Spel- och webbutveckling

 

192.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning, Konst och design

 

135

Estetik och media, Film, foto och grafik

 

0

Musik, Musikproduktion

 

177.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik, Dator och nätverksteknik

 

92.5

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, Frisör

 

150

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

0

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

75

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

75

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

69 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 228 svar, 63 % svarsfrekvens

Studiero

5,2

Trygghet

6,8

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

5

Antal elever på skolan

1142 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

51 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

30 %

Tre år efter

Studerar

42 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Fem år efter

Studerar

37 %

Jobbar

48 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

Cybergymnasiet Stockholm AB är skolägare

1 gymnasieskola

1142 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Cybergymnasiet Stockholm AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet