Grillska Gymnasiet Västerås i Västerås

Grillska Gymnasiet Västerås

Fristående, icke vinstdrivande ·

Port-Anders gata 3, Västerås

Högskolor

Var eleverna på Grillska Gymnasiet Västerås studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Grillska Gymnasiet Västerås de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  32 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  20 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  14 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  5 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  2 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  2 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  2 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  2 %

 • Försvarshögskolan Stockholm

  Försvarshögskolan Stockholm

  1 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  22 %

 • Civilingenjörsprogram

  20 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  7 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Lärarprogram

  6 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Juristprogrammet

  3 %

Och 7 ytterligare utbildningar

Program

Om

Grillska Gymnasiet Västerås är ett gymnasium i Västerås som har programmen samhälle, ekonomi, teknik samt el och energi. Antagningspoängen 2023 för Grillska Gymnasiet Västerås var mellan 95 och 252,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 252,5 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

85/100

Snittbetyg

C(14,8)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

97%

Lärare

Behöriga lärare

71%

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 114 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,5

Stöd

7

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

437 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

46 %

Jobbar

30 %

Annat

25 %

3 år efter studenten

Studerar

55 %

Jobbar

33 %

Annat

13 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  32 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  20 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  14 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  22 %

 • Civilingenjörsprogram

  20 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

Plats

Skolägare

Stadsmissionens skolstiftelse

6 gymnasieskolor

Fristående, icke vinstdrivande

Grillska Gymnasiet Västerås drivs av Stadsmissionens skolstiftelse, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Stadsmissionens skolstiftelse driver är Grillska Gymnasiet Eskilstuna och Grillska Gymnasiet Uppsala.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.