Kunskapsgymnasiet Västerås i Västerås

Kunskapsgymnasiet Västerås

Fristående ·

Port-Anders gata 1, Västerås

Högskolestudier

Var eleverna på Kunskapsgymnasiet Västerås studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kunskapsgymnasiet Västerås de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Sjuksköterskeprogrammet

   12 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   8 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Civilekonomprogrammet

   8 %

  • Socionomprogrammet

   6 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   5 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  207.5
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  165
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  162.5
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  0

  Om

  Kunskapsgymnasiet Västerås är ett gymnasium i Västerås som har programmen natur, samhälle, ekonomi och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Kunskapsgymnasiet Västerås var mellan 0 och 207,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  67/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,1)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  74%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  85%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,5

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 51 svar, 88 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,3

  Trygghet

  7,9

  Stöd

  5,8

  Elevnöjdhet

  6,2

  Antal elever på skolan

  206 elever

  Könsfördelning

  66 % tjejer

  34 % killar

  Plats

  Skolägare

  Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag

  7 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  Kunskapsgymnasiet Västerås drivs av Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag driver är Kunskapsgymnasiet Uppsala och Kunskapsgymnasiet Liljeholmen.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.