Klara Teoretiska Gymnasium Västerås

Fristående ·

Ingenjör Bååths gata 47, Västerås

Program

Om

Klara Teoretiska Gymnasium Västerås är ett gymnasium i Västerås som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Klara Teoretiska Gymnasium Västerås var mellan 142,5 och 190 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 190 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

81/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

70%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 37 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,1

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

110 elever

Könsfördelning

73 % tjejer

27 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Inget skolbibliotek

Inget skolbibliotek i skolans lokaler.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Klara Teoretiska Gymnasium Västerås drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är NTI Gymnasiet Västerås och Praktiska Gymnasiet Västerås.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.