Västerås Idrottsgymnasium i Västerås

Västerås Idrottsgymnasium

Fristående ·

Apalby gård, Västerås

Högskolestudier

Var eleverna på Västerås Idrottsgymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Västerås Idrottsgymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   19 %

  • Förskollärarprogrammet

   6 %

  • Grundlärarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   6 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   6 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Arbetsterapeutprogrammet

   3 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   3 %

  • Juristprogrammet

   3 %

  Program

  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  185

  Om

  Västerås Idrottsgymnasium är ett gymnasium i Västerås som har programmet samhälle. Antagningspoängen 2023 för Västerås Idrottsgymnasium var 185 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 185 meritpoäng för samhälle, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  59/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  72%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  32%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  -

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 23 svar, 92 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,4

  Trygghet

  8,6

  Stöd

  7,7

  Elevnöjdhet

  7,3

  Antal elever på skolan

  85 elever

  Könsfördelning

  42 % tjejer

  58 % killar

  Plats

  Skolägare

  Jwa management AB

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Västerås Idrottsgymnasium drivs av Jwa management AB som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.