Widénska Gymnasiet i Västerås
Widénska Gymnasiet i Västerås
Widénska Gymnasiet i Västerås

1 / 3

Widénska Gymnasiet

Kommunal ·

Vasagatan 56, Västerås

Högskolor

Var eleverna på Widénska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Widénska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  35 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  16 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  13 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  4 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  3 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  3 %

Och 8 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  23 %

 • Civilingenjörsprogram

  14 %

 • Juristprogrammet

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Civilekonomprogrammet

  6 %

 • Lärarprogram

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

 • Fysioterapeutprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Läkarprogrammet

  3 %

Och 13 ytterligare utbildningar

Program

Om

Widénska Gymnasiet är ett gymnasium i Västerås som har programmen natur, samhälle, ekonomi samt barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Widénska Gymnasiet var mellan 220 och 305 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 305 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(16,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

94%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

76%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 149 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,6

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

8,5

Antal elever på skolan

587 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

43 %

Jobbar

27 %

Annat

30 %

3 år efter studenten

Studerar

48 %

Jobbar

37 %

Annat

15 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  35 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  16 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  13 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  23 %

 • Civilingenjörsprogram

  14 %

 • Juristprogrammet

  8 %

Plats

Skolägare

Västerås kommun

6 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Widénska Gymnasiet drivs av Västerås kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Västerås kommun driver är Carlforsska gymnasiet och Rudbeckianska Gymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.