NTI Gymnasiet Västerås i Västerås
NTI Gymnasiet Västerås i Västerås
NTI Gymnasiet Västerås i Västerås
NTI Gymnasiet Västerås i Västerås
NTI Gymnasiet Västerås i Västerås

1 / 7

NTI Gymnasiet Västerås

Fristående ·

Ingenjör Bååths gata T 6, Västerås

Högskolestudier

Var eleverna på NTI Gymnasiet Västerås studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Gymnasiet Västerås de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   15 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   13 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   12 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   12 %

  • Högskoleprogram i informations- och kommunikationsteknik

   6 %

  • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

   3 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   2 %

  • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

   2 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   2 %

  • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   2 %

  Program

  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Informations- och medieteknik 
  177.5
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Estetik och media 
  177.5
  Musik 
  157.5
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Dator- och kommunikationsteknik 
  90

  Om

  NTI Gymnasiet Västerås är ett gymnasium i Västerås som har programmen teknik, estet samt el och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Västerås var mellan 90 och 177,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 177,5 meritpoäng för estet, inriktning estetik och media. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  76/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,9)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  89%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  71%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 71 svar, 74 % svarsfrekvens

  Studiero

  6

  Trygghet

  8,6

  Stöd

  7,1

  Elevnöjdhet

  6,9

  Antal elever på skolan

  295 elever

  Könsfördelning

  14 % tjejer

  86 % killar

  Plats

  Skolägare

  Academedia AB

  144 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  NTI Gymnasiet Västerås drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Klara Teoretiska Gymnasium Västerås och Praktiska Gymnasiet Västerås.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.