Hahrska Gymnasiet

Kommunal ·

Glödgargränd 4, Västerås

Program

El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Automation 
162,5
Elteknik 
162,5
Bygg och anläggning
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Husbyggnad 
90
Måleri 
90
VVS och fastighet
InriktningAntagningspoäng
VVS 
167,5
Industritekniska
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela industritekniska programmet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Produkt och maskinteknik 
170
Svetsteknik 
170
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Bygg- och anläggningsprogrammet, bygg och anläggning 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

135
El- och energiprogrammet, el och energi 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

175
Industritekniska programmet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

137,5
VVS- och fastighetsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

197,5

Om

Hahrska Gymnasiet är ett gymnasium i Västerås som har programmen el och energi, bygg och anläggning, VVS och fastighet, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Hahrska Gymnasiet var mellan 90 och 197,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 197,5 meritpoäng för introduktion, inriktning vvs- och fastighetsprogrammet. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

68%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

70%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 79 svar, 59 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,8

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

5,2

Antal elever på skolan

410 elever

Könsfördelning

14 % tjejer

86 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Västerås kommun

6 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Hahrska Gymnasiet drivs av Västerås kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Västerås kommun driver är Rudbeckianska Gymnasiet och Widénska Gymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.