Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås
Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås
Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås

1 / 3

Rudbeckianska Gymnasiet

Kommunal ·

Skolgatan 5, Västerås

Högskolestudier

Var eleverna på Rudbeckianska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Rudbeckianska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   21 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   9 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   7 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   6 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   4 %

  • Grundlärarprogrammet

   4 %

  • Läkarprogrammet

   4 %

  • Socionomprogrammet

   4 %

  • Juristprogrammet

   3 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  227.5

  Naturvetenskap och samhälle

   

  227.5

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  205

  Samhällsvetenskap

   

  205

  Teknik

  Antagningsgräns

  Informations- och medieteknik

   

  157.5

  Produktionsteknik

   

  157.5

  Samhällsbyggande och miljö

   

  157.5

  Teknikvetenskap

   

  157.5

  Barn och fritid

  Antagningsgräns

  Pedagogiskt och socialt arbete

   

  105

  Humanistiska

  Antagningsgräns

  Språk

   

  152.5

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Barn- och fritidsprogrammet, barn och fritid

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  185

  Om

  Rudbeckianska Gymnasiet är ett gymnasium i Västerås som har programmen natur, samhälle, teknik, barn och fritid, humanistiska samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Rudbeckianska Gymnasiet var mellan 105 och 227,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 227,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  73/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  76%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  94%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,5

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 330 svar, 76 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,2

  Trygghet

  7,8

  Stöd

  6,4

  Elevnöjdhet

  6,8

  Antal elever på skolan

  1288 elever

  Könsfördelning

  56 % tjejer

  44 % killar

  Plats

  Skolägare

  Västerås Kommun

  6 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Rudbeckianska Gymnasiet drivs av Västerås kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Västerås kommun driver är Widénska Gymnasiet och Hahrska Gymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.