Gymnasieakademin Göteborg

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

Försäljning och service
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023
217,5

Inriktning

Hotell och turism
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023
167,5

Andra besökte även