Hvitfeldtska Gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskaps-
programmet

Inriktning

Naturvetenskapsprogrammet

Du söker till naturvetenskapsprogrammet och får välja inriktning inför eller under år 2.

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
310,5327146

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
303
290,5
315,5
307,5
310,5

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Naturvetenskap, matematik
SPETS
PROV

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.
Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

Antagningspoäng 2023MedianAntal antagna elever
560325,419

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
485
265
435
470
560

2019

2020

2021

2022

2023

Fakta

Utbildningsstatistik

Snittbetyg

B-C(16,8)

Tar examen

97%

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Högskoleutbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  48 %

 • Läkarprogrammet

  10 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  4 %

 • Juristprogrammet

  3 %

Högskolestudier

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  42 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  24 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  3 %

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

76 %

Jobbar

16 %

Annat

8 %

3 år efter studenten

Studerar

84 %

Jobbar

10 %

Annat

6 %

Andra besökte även