Kulturama gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Virkesvägen 21, Stockholm

Kulturama gymnasium är ett gymnasium i Stockholm, Hammarby Sjöstad som har programmen Natur och Estet. Antagningspoängen 2023 för Kulturama gymnasium var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Estet inriktning musik, blåsinstrument. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle, Bild

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

287

Naturvetenskap och samhälle, Dans

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

120

Naturvetenskap och samhälle, Musik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

120

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning, Konst och design

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

487

Dans, Dans

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

220

Estetik och media, Film

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

414

Estetik och media, Fotografi

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

489.5

Estetik och media, Skrivande

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

542

Musik, Bas

 

120

Musik, Blåsinstrument

 

120

Musik, Gitarr

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

335

Musik, Låtskrivare och artist

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

456

Musik, Musikal

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

390

Musik, Musikproduktion

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

382.5

Musik, Piano/keyboard

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

593

Musik, Sång

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

508

Musik, Trummor

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

427

Teater, Teater

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

448

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 160 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,1

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

615 elever

Könsfördelning

74 % tjejer

26 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

65 %

Jobbar

11 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Tre år efter

Studerar

55 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

23 %

Fem år efter

Studerar

52 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

Medborgarskolan Stockholmsregionen är skolägare

2 gymnasieskolor

1018 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Medborgarskolan Stockholmsregionen som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.