Kulturama gymnasium i Stockholm

1 / 2

Kulturama gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Virkesvägen 21, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på Kulturama gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kulturama gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  26 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  12 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  5 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  4 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  4 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Konstfack

  Konstfack

  3 %

Och 15 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i konst och media

  24 %

 • Lärarprogram

  17 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  11 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Förskollärarprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Högskoleprogram i konst och media

  3 %

Och 8 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap och samhälle, bild 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

287
Naturvetenskap och samhälle, musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

120
Naturvetenskap och samhälle, dans 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

120
Estet
InriktningAntagningspoäng
Bild och formgivning, konst och design 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

487
Teater, teater 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

448
Estetik och media, film 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

414
Dans, dans 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

220
Estetik och media, fotografi 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

489,5
Estetik och media, skrivande 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

542
Musik, musikal 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

390
Musik, sång 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

508
Musik, musikproduktion 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

382,5
Musik, låtskrivare och artist 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

456
Musik, gitarr 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

335
Musik, piano/keyboard 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

593
Musik, trummor 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

427
Musik, bas 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

120
Musik, blåsinstrument 
120

Om

Kulturama gymnasium är ett gymnasium i Hammarby Sjöstad i Stockholm som har programmen natur och estet. Antagningspoängen 2023 för Kulturama gymnasium var 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 120 meritpoäng för estet inriktning musik, blåsinstrument. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

79/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(15,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 160 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,1

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

615 elever

Könsfördelning

74 % tjejer

26 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  26 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  12 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  12 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i konst och media

  24 %

 • Lärarprogram

  17 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  11 %

Plats

Skolägare

Medborgarskolan stockholmsregionen

2 gymnasieskolor

Fristående, icke vinstdrivande

Kulturama gymnasium drivs av Medborgarskolan stockholmsregionen, som är en enskild huvudman. Det närmaste gymnasiet Medborgarskolan stockholmsregionen driver är Påhlmans gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.