Internationella Hotell- och Restaurangskolan

Fristående ·

Tullgårdsgatan 12, Stockholm

Internationella Hotell- och Restaurangskolan är ett gymnasium i Stockholm, Södermalm som har programmen Restaurang och livsmedel samt Hotell och turism. Antagningspoängen 2023 för Internationella Hotell- och Restaurangskolan var mellan 202,5 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för Hotell och turism. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

212.5

Kök och servering

 

202.5

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

230

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

54/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

73 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 41 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,8

Stöd

8,4

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

220 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Delar bibliotek med de andra skolorna på campus.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Internationella hotell- och restaurangskolan IHR AB är skolägare

1 gymnasieskola

220 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Internationella hotell- och restaurangskolan IHR AB som är en fristående skolägare.