Nordiska Musikgymnasiet

Fristående ·

Katrinebergsbacken 2-10, Stockholm

Nordiska Musikgymnasiet är ett gymnasium i Stockholm, Liljeholmen som har programmet Estet. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Estet inriktning musik, solistutbildning med tvärvetenskaplig profil. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik, Solistutbildning med tvärvetenskaplig profil

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SPETS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

54/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

A-B (18,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

67 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 11 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

8

Trygghet

8,5

Stöd

8,7

Elevnöjdhet

8,8

Antal elever på skolan

44 elever

Könsfördelning

59 % tjejer

41 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Liljeholmshallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Nordiska Musikgymnasiet AB är skolägare

1 gymnasieskola

44 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Nordiska Musikgymnasiet AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet