Spånga Gymnasium.
Huvudentré på Spånga Gymnasium.
Natrubruksprogrammet Spånga Gymnasium.
Naturvetenskapsprogrammet på Spånga Gymnasium.
Konst på skolgården Spånga Gymnasium.

1 / 8

Spånga gymnasium

Kommunal ·

Adolf Rudbecksväg 21, Spånga

Högskolestudier

Var eleverna på Spånga gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Spånga gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  26 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  18 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  8 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  8 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  8 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  8 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  8 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

Och 2 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  18 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  16 %

 • Ämneslärarprogrammet

  11 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  11 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Receptarieprogrammet

  5 %

 • Tandläkarprogrammet

  5 %

 • Apotekarprogrammet

  3 %

 • Civilingenjörsprogram i material och tillverkning

  3 %

Och 5 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
120
Samhälle
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap 
120
Naturbruk
InriktningAntagningspoäng
Djurvård, djurpark och djursjukvård 
80
Djurvård, djurvård, och naturvetenskap 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

80
Hästhållning, trav 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

97.5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Naturbruksprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

85

Om

Spånga gymnasium är Stockholms enda djur- och naturgymnasium. Hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och förhållandet mellan människa och miljö är utgångspunkter i lärandet hos oss.

Spånga gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Spånga gymnasium har introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och naturbruksprogrammet.

Spånga gymnasium är ett gymnasium i Spånga som har programmen natur, samhälle, naturbruk och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Spånga gymnasium var mellan 80 och 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 97,5 meritpoäng för naturbruk inriktning hästhållning, trav. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

68/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

58%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 76 svar, 57 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

7,3

Stöd

6

Elevnöjdhet

6,4

Antal elever på skolan

328 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Vi har ett stort bibliotek med en bibliotekarie som bemannar alla dagar i veckan.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Stockholms Kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Spånga gymnasium drivs av Stockholms kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Blackebergs gymnasium och Stockholm Science and Innovation School.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.