Spånga gymnasium

Kommunal ·

Adolf Rudbecksväg 21, Spånga

Spånga gymnasium är Stockholms enda djur- och naturgymnasium. Hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och förhållandet mellan människa och miljö är utgångspunkter i lärandet hos oss.

Spånga gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Spånga gymnasium har introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och naturbruksprogrammet.

Spånga gymnasium är ett gymnasium i Spånga som har programmen Natur, Samhälle, Naturbruk och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Spånga gymnasium var mellan 0 och 97,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 97,5 meritpoäng för Naturbruk inriktning hästhållning, trav. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

120

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård, Djurpark och djursjukvård

 

80

Djurvård, djurvård, Och naturvetenskap

 

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SV

80

Hästhållning, Trav

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

97.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

85

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

49/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

62 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 76 svar, 57 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

7,3

Stöd

6

Elevnöjdhet

6,4

Antal elever på skolan

328 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Vi har ett stort bibliotek med en bibliotekarie som bemannar alla dagar i veckan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog jobbar heltid alla dagar i veckan.

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.