Stockholms Estetiska gymnasium

Fristående ·

Trekantsvägen 3, Stockholm

Stockholms Estetiska gymnasium är ett gymnasium i Stockholm, Liljeholmen som har programmet Estet. Antagningspoängen 2023 för Stockholms Estetiska gymnasium var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Estet inriktning musik, blåsinstrument. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Dans

 

120

Musik, Bas

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

324

Musik, Blåsinstrument

 

120

Musik, Gitarr

 

120

Musik, Multimusiker

 

120

Musik, Musikproduktion

 

120

Musik, Piano

 

120

Musik, Singer/songwriter

 

120

Musik, Slagverk

 

120

Musik, Stråkinstrument

 

120

Musik, Sång

 

120

Teater

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

454

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

72/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 70 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,4

Stöd

6

Elevnöjdhet

8,2

Antal elever på skolan

250 elever

Könsfördelning

75 % tjejer

25 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Elever äter i en närliggande skolresturang.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Använder iPads istället för datorer.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Stockholms Estetiska Gymnasium Ek. För. är skolägare

1 gymnasieskola

250 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Stockholms Estetiska Gymnasium Ek. För. som är en fristående skolägare.