Osbecksgymnasiet i Laholm

1 / 2

Osbecksgymnasiet

Kommunal ·

Skottegränd 3, Laholm

Högskolestudier

Var eleverna på Osbecksgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Osbecksgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   15 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   10 %

  • Grundlärarprogrammet

   9 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   9 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   8 %

  • Civilekonomprogrammet

   4 %

  • Juristprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   4 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   3 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  197.5

  Naturvetenskap och samhälle

   

  197.5

  Samhälle

  Antagningspoäng

  Beteendevetenskap

   

  132.5

  Samhällsvetenskap

   

  132.5

  Ekonomi

  Antagningspoäng

  Ekonomi

   

  170

  Juridik

   

  170

  Teknik

  Antagningspoäng

  Design och produktutveckling

   

  170

  Teknikvetenskap

   

  170

  El och energi

  Antagningspoäng

  Elteknik

   

  122.5

  Barn och fritid

  Antagningspoäng

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  115

  Pedagogiskt och socialt arbete

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  192.5

  Fordon och transport

  Antagningspoäng

  Personbil

   

  85

  Personbil

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  85

  Industri

  Antagningspoäng

  Produkt och maskinteknik

   

  180

  Produkt och maskinteknik

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  180

  Svetsteknik

   

  180

  Svetsteknik

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  180

  Introduktion

  Antagningspoäng

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  100

  El- och energiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  97.5

  Fordons- och transportprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  80

  Individuellt alternativ

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Industritekniska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  140

  Språkintroduktion

   

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  0

  Om

  Osbecksgymnasiet är ett gymnasium i Laholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, barn och fritid, fordon och transport, introduktion samt industri. Antagningspoängen 2023 för Osbecksgymnasiet var mellan 0 och 197,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 197,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  71/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,5)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  86%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  83%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,2

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 79 svar, 63 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,9

  Trygghet

  8,1

  Stöd

  6,6

  Elevnöjdhet

  7

  Antal elever på skolan

  396 elever

  Könsfördelning

  42 % tjejer

  58 % killar

  Plats

  Skolägare

  Laholms Kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Osbecksgymnasiet drivs av Laholms kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.