LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad i Halmstad

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad

Fristående ·

Linjegatan 8A, Halmstad

Högskolestudier

Var eleverna på LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   26 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   18 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   10 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   7 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   7 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   7 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Grundlärarprogrammet

   3 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   2 %

  • Förskollärarprogrammet

   2 %

  Program

  Teknik

  Antagningspoäng

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  182.5

  Estet

  Antagningspoäng

  Bild och formgivning

   

  142.5

  Estetik och media

   

  120

  Om

  LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad är ett gymnasium i Halmstad som har programmen estet och teknik. Antagningspoängen 2023 för LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad var mellan 120 och 182,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 182,5 meritpoäng för teknik, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  68/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  D(12,9)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  94%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  45%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 36 svar, 86 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  8,2

  Stöd

  5,9

  Elevnöjdhet

  6,5

  Antal elever på skolan

  150 elever

  Könsfördelning

  21 % tjejer

  79 % killar

  Plats

  Skolägare

  Academedia AB

  144 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstad och Praktiska Gymnasiet Halmstad.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.