Nyköping Strand Utbildningscentrum i Nyköping

Nyköping Strand Utbildningscentrum

Fristående ·

Gästabudsvägen 6, Nyköping

Högskolestudier

Var eleverna på Nyköping Strand Utbildningscentrum studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Nyköping Strand Utbildningscentrum de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Grundlärarprogrammet

   17 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   8 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   8 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   8 %

  • Kandidatprogram i personliga tjänster

   8 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   8 %

  • Socionomprogrammet

   8 %

  Program

  Restaurang och livsmedel

  Antagningsgräns

  Bageri och konditori

   

  172.5

  Kök och servering

   

  172.5

  Hotell och turism

  Antagningsgräns

  Hotell och turism

   

  197.5

  Om

  Nyköping Strand Utbildningscentrum är ett gymnasium i Nyköping som har programmen restaurang och livsmedel samt hotell och turism. Antagningspoängen 2023 för Nyköping Strand Utbildningscentrum var mellan 172,5 och 197,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 197,5 meritpoäng för hotell och turism. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  63/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,5)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Väldigt hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  73%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  43%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 31 svar, 97 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,5

  Trygghet

  8,3

  Stöd

  7

  Elevnöjdhet

  6,8

  Antal elever på skolan

  137 elever

  Könsfördelning

  61 % tjejer

  39 % killar

  Plats

  Skolägare

  Smakfyllt I Nyköping AB

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Nyköping Strand Utbildningscentrum drivs av Smakfyllt i nyköping AB som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.