Norrköping Fria Läroverk i Norrköping

Norrköping Fria Läroverk

Fristående ·

Kvarngatan 34, Norrköping

Högskolestudier

Var eleverna på Norrköping Fria Läroverk studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Norrköping Fria Läroverk de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Socionomprogrammet

   13 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   12 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   12 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Grundlärarprogrammet

   8 %

  • Apotekarprogrammet

   4 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   4 %

  • Civilekonomprogrammet

   4 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   4 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  177.5

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  135

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Ekonomi

   

  160

  Juridik

   

  160

  Barn och fritid

  Antagningsgräns

  Fritid och hälsa

   

  147.5

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  115

  Om

  Norrköping Fria Läroverk är ett gymnasium i Norrköping som har programmen natur, samhälle, ekonomi, barn och fritid samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Norrköping Fria Läroverk var mellan 115 och 177,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 177,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  59/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  D(12,1)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  47%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  51%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  5,7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 60 svar, 73 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,3

  Trygghet

  7,1

  Stöd

  4,9

  Elevnöjdhet

  4,7

  Antal elever på skolan

  364 elever

  Könsfördelning

  53 % tjejer

  47 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  59 %

  Jobbar

  18 %

  Annat

  23 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  52 %

  Jobbar

  24 %

  Annat

  24 %

  Plats

  Skolägare

  Watma Education AB

  8 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  Norrköping Fria Läroverk drivs av Watma education AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Watma education AB driver är Linköping Fria Läroverk och Kunskapscompaniets Gymnasium.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.