Duveholmsgymnasiet i Katrineholm

Duveholmsgymnasiet

Kommunal ·

Västgötagatan 37, Katrineholm

Högskolestudier

Var eleverna på Duveholmsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Duveholmsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   13 %

  • Socionomprogrammet

   12 %

  • Grundlärarprogrammet

   10 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   10 %

  • Förskollärarprogrammet

   9 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   9 %

  • Juristprogrammet

   7 %

  • Ämneslärarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   3 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  Program

  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  152.5
  Medier, information och kommunikation 
  152.5
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Animation och visualisering 

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SPETS

  PROV

  295
  Estetik och media 
  150

  Om

  Duveholmsgymnasiet är ett gymnasium i Katrineholm som har programmen samhälle och estet. Antagningspoängen 2023 för Duveholmsgymnasiet var mellan 150 och 152,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 152,5 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  64/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,6)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  75%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  82%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 105 svar, 85 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,7

  Trygghet

  7,7

  Stöd

  6,4

  Elevnöjdhet

  7

  Antal elever på skolan

  400 elever

  Könsfördelning

  61 % tjejer

  39 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  42 %

  Jobbar

  34 %

  Annat

  24 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  60 %

  Jobbar

  33 %

  Annat

  7 %

  Plats

  Skolägare

  Katrineholms kommun

  3 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Duveholmsgymnasiet drivs av Katrineholms kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Katrineholms kommun driver är Katrineholms Tekniska College och Lindengymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.