Nyköpings Enskilda Gymnasium i Nyköping

Nyköpings Enskilda Gymnasium

Fristående ·

Västra Trädgårdsgatan 38, Nyköping

Högskolestudier

Var eleverna på Nyköpings Enskilda Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Nyköpings Enskilda Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   23 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   9 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Juristprogrammet

   6 %

  • Läkarprogrammet

   5 %

  • Socionomprogrammet

   4 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   3 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  287.5

  Naturvetenskap och samhälle

   

  287.5

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  257.5

  Samhällsvetenskap

   

  257.5

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Ekonomi

   

  282.5

  Juridik

   

  282.5

  Om

  Nyköpings Enskilda Gymnasium är ett gymnasium i Nyköping som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Nyköpings Enskilda Gymnasium var mellan 257,5 och 287,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 287,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  80/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(16,5)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  96%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  91%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  8,3

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 154 svar, 93 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,2

  Trygghet

  8,4

  Stöd

  7,1

  Elevnöjdhet

  7,9

  Antal elever på skolan

  510 elever

  Könsfördelning

  63 % tjejer

  37 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  62 %

  Jobbar

  13 %

  Annat

  25 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  81 %

  Jobbar

  12 %

  Annat

  7 %

  Plats

  Skolägare

  Erastos AB

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Nyköpings Enskilda Gymnasium drivs av Erastos AB som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.