Öknaskolans Naturbruksgymnasium

Kommunal ·

Öknaskolan, Tystberga

Öknaskolans Naturbruksgymnasium är ett gymnasium i Tystberga som har programmen Naturbruk och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Öknaskolans Naturbruksgymnasium var mellan 72,5 och 195 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 195 meritpoäng för Naturbruk, inriktning lantbruk. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård

 

95

Hästhållning

 

102.5

Lantbruk

 

195

Naturturism

 

147.5

Trädgård

 

170

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Programinriktat val

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

72.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

79 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

31 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 36 svar, 58 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

6,5

Stöd

5,2

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

220 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Plats

Region Sörmland är skolägare

1 gymnasieskola

220 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Region Sörmland som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet