Riksäpplets gymnasium

Kommunal ·

Marinens väg 30, Handen

Program

Om

Riksäpplets gymnasium är ett gymnasium i Handen som har programmet introduktion. Antagningspoängen 2023 för Riksäpplets gymnasium var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för introduktion, inriktning vård och omsorg. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E(11,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

42%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 25 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,3

Stöd

8,1

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

305 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Praktiskt

Inget skolbibliotek

Inget skolbibliotek i skolans lokaler.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Kostnadsfri skoldator

Du får en dator du kan använda i skolarbetet.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

41 %

Jobbar

32 %

Annat

27 %

3 år efter studenten

Studerar

35 %

Jobbar

48 %

Annat

17 %

Plats

Skolägare

Haninge kommun

2 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Riksäpplets gymnasium drivs av Haninge kommun, som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Haninge kommun driver är Fredrika Bremergymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.