Öppet hus

Öppet hus

Torsdag, 25 apr 17:30

Baksidan på Fryshuset gymnasium.
Skolgården Fryshuset gymnasium.
Uppehållsrum på Fryshuset gymnasium.
Klassrum på Fryshuset gymnasium.
Receptionens terrass Fryshuset gymnasium.

1 / 10

Fryshuset gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på Fryshuset gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Fryshuset gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  27 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  8 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  6 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  5 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  3 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  2 %

Och 16 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  18 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  8 %

 • Civilingenjörsprogram

  7 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  5 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  4 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  4 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  3 %

Och 21 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap, dans 
120
Naturvetenskap, basket 
120
Naturvetenskap, global 
120
Naturvetenskap, bild och formgivning 
267,5
Naturvetenskap, skate 
212,5
Naturvetenskap, speldesign/programmering 
120
Naturvetenskap, musik 
262,5
Samhäll
InriktningAntagningspoäng
Samhällsvetenskap 
197,5
Samhällsvetenskap, basket 
217,5
Samhällsvetenskap, global 
137,5
Samhällsvetenskap, speldesign 
120
Samhällsvetenskap, dans 
157,5
Samhällsvetenskap, skate 
120
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Ekonomi 
180
Ekonomi, basket 
212,5
Ekonomi, bild och formgivning 
222,5
Ekonomi, musik 
195
Ekonomi, dans 
220
Ekonomi, skate 
232,5
Estet
InriktningAntagningspoäng
Bild och formgivning 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

120
Musik, sång 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

120
Musik, musikproduktion 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

157,5
Teater 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

120
Dans 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

180
Musik, gitarr 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

145
Estetik och media, speldesign 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

PROV

AST

SPV

175
Musik, singer/songwriter 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

172,5
Musik, trummor 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

197,5
Estetik och media, digital medieproducent 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

120
Musik 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

PROV

AST

SPV

338,5
Bild och formgivning 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

PROV

AST

SPV

120
Teater 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

PROV

AST

SPV

420
Dans 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

PROV

AST

SPV

120
Musik, keyboard/övriga instrument 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

147,5
Musik, bas 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

120
Estetik och media, digital medieproducent 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

PROV

AST

SPV

517,5
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 
175
Försäljning och service, basket 
190
Försäljning och service, skate 
167,5
Försäljning och service, bild och formgivning 
177,5
Försäljning och service, musik 
200
Försäljning och service, dans 
177,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

57,5
Försäljning och service 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

107,5
Estetiska programmet, musik 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

PROV

IMV

415
Estetiska programmet, teater 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

PROV

A.LÄRLING

IMV

431,5
Estetiska programmet, dans 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

A.LÄRLING

IMV

309

Om

Vår skola och hela Fryshuset har en gemensam vision: Att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Den visionen löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet och märks i allt vi gör. Vi tror på att ge unga eget ansvar och hjälper dem att utveckla alla sina styrkor och att se möjligheter. Vi lyssnar på dem och på det som händer i samhället. Detta präglar hur vi formar vår undervisning och all aktivitet som pågår även utanför klassrummet.

På Fryshuset Gymnasium kan du kombinera dina programstudier med någonting du är särskilt intresserad av, en passion. Det kan vara basket, musik, dans, teater, bild, global, skate medieproduktion eller speldesign.

Fryshuset gymnasium är en del av Fryshuset och delar dess värdegrund. Fryshuset är en stor organisation med många olika verksamheter. Det ger möjligheter för engagemang som passar det just du brinner för.

Fryshuset är en icke vinstdrivande skola, vilket betyder att all form av vinst går tillbaka till skolan och dig som elev. Det ger oss möjlighet till en så bra skola som möjligt.

Fryshuset gymnasium är ett gymnasium i Hammarby Sjöstad i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi, estet, försäljning och service samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Fryshuset var mellan 57,5 och 309 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 309 meritpoäng för introduktion inriktning estetiska programmet, dans. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

68%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 217 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,8

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

1042 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Utmärkande

Passion för kunskap

Hos oss kan du kombinera dina studier med en passion, något du är särskilt intresserad av. Det kan vara exempelvis basket, global eller bild och form. På estetiska programmet är din passion samma sak som din inriktning.

Internationella utbyten

På flera av våra program genomför vi utbyten (bland annat via Erasmus). Vi samarbetar med skolor, organisationer och företag i andra länder och på så sätt knyts kontakter som du som elev kan bära med dig resten av livet.

En del av Stiftelsen Fryshuset

Skolan är en del av Stiftelsen Fryshuset vilket möjliggör engagemang och deltagande i en mängd verksamheter utanför skoltid, exempelvis fritidsgård och basketlag. Vi är en icke vinstdrivande skola.

Skolan som mötesplats

Fryshuset är en stor skola där mängden program gör att det finns något för alla. Här kommer du möta människor med olika bakgrund och erfarenheter. Vi tror på skolan som mötesplats, där mångfald välkomnas och ses som en tillgång.

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal delas med grundskolan.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

61 %

Jobbar

12 %

Annat

27 %

3 år efter studenten

Studerar

50 %

Jobbar

28 %

Annat

23 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  27 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  8 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  18 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  8 %

Öppet hus

Sociala medier

Fryshuset gymnasium

Vanliga frågor

Måste jag välja en passion på er skola?

På estetiska programmet är passionen din inriktning, så där måste du välja. Men på våra andra nationella program kan du antingen välja en passion eller välja att fördjupa dig i själva programmet och då väljer du exempelvis ekonomi-ekonomi eller samhälle-samhälle.

Behöver jag göra färdighetsprover för att komma in hos er?

På estetiska programmet behöver du göra färdighetsprov för inriktningen/passionen du söker till. Du får poäng som räknas ihop med dina betyg, och antagningsgränserna är därför högre för estetiska programmet. Även NIU basket har tryouts som en del av antagningen.

Får jag en dator på skolan?

Ja, alla elever får en dator vid skolstart. Modell beror på din passion och vad du förväntas behöva för din undervisning.

Vilka moderna språk kan jag läsa?

Hos oss kan du läsa tyska, franska eller spanska.

Plats

Skolägare

Stiftelsen Fryshuset

1 gymnasieskola

Fristående, icke vinstdrivande

Fryshuset gymnasium är en del av Fryshuset och delar dess värdegrund. Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft. Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder. Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund. Fryshuset är en stor organisation med många olika verksamheter. Det ger möjligheter för engagemang som passar det just du brinner för. Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen. Fryshuset är en icke vinstdrivande skola, vilket betyder att all form av vinst går tillbaka till skolan och dig som elev. Det ger oss möjlighet till en så bra skola som möjligt.

Andra besökte även