Huddingegymnasiet

Kommunal ·

Gymnasievägen 3, Huddinge

Huddingegymnasiet är valet för dig om du vill bli utmanad under din skolgång, i massa spännande ämnen, och med vänner för livet! Aktiviteter, utmaningar, poängjakt, läsprojekt, MR inriktad skola och samarbete med Amnesty International är några av de många saker som elever på HGY får jobba med och uppleva. Välkommen till HGY!

Huddingegymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Huddinge. Huddingegymnasiet har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Huddingegymnasiet är ett gymnasium i Huddinge som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Huddingegymnasiet var mellan 0 och 262,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 262,5 meritpoäng för Natur inriktning naturvetenskap, medicin. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap, Medicin

 

262.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Idrott

 

227.5

Beteendevetenskap, Psykologisk profil

 

235

Samhällsvetenskap

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Samhällsvetenskap, Mänskliga rättigheter

 

217.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Företagande

 

225

Juridik

 

220

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

242.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

45/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

75 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 136 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

8,1

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

5,9

Antal elever på skolan

574 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

77 %

Jobbar

13 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Tre år efter

Studerar

58 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

41 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Plats

Huddinge Kommun är skolägare

5 gymnasieskolor

2822 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Huddinge Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet