Sågbäcksgymnasiet

Kommunal ·

Huddingevägen 352, Huddinge

Sågbäcksgymnasiet är ett gymnasium i Huddinge som har programmen Barn och fritid, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Restaurang och livsmedel, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Sågbäcksgymnasiet var mellan 0 och 117,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 117,5 meritpoäng för Introduktion, inriktning barn- och fritidsprogrammet. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Pedagogiskt och socialt arbete

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Måleri

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik, Låssmed

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

117.5

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

102.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

90

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Industritekniska programmet, Låssmed

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Industritekniska programmet, Låssmed

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

LÄRLINGSL.

IMY

70

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

46 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 83 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

5,6

Trygghet

7,6

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

391 elever

Könsfördelning

35 % tjejer

65 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Matsal delas med, och finns i Huddingegymnasiet.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Huddingehallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Huddinge Kommun är skolägare

5 gymnasieskolor

2822 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Huddinge Kommun som är en kommunal skolägare.