S:t Eskils Gymnasium

Kommunal ·

Smedjegatan 3-5, Eskilstuna

S:t Eskils Gymnasium är ett gymnasium i Eskilstuna som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, International Baccalaureate och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för S:t Eskils Gymnasium var mellan 0 och 310 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 310 meritpoäng för Estet, inriktning dans. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

International natural science

 

212.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

177.5

International social science

 

177.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

170

International business and management

 

160

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

167.5

Dans

 

310

Musik

 

170

International Baccalaureate

Antagningsgräns

International Baccalaureate

 

137.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomiprogrammet, Ekonomi

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Ekonomiprogrammet, international business and management, Ekonomi international business & management

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Estetiska programmet, Estetisk

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Naturvetenskapsprogrammet, international natural science, Naturvetenskap international natural science

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet, international social science, Samhällsvetenskap, international social scien

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, profil säkerhet, Samhällsvetenskap, säkerhet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

73 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 192 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,5

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

722 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

64 %

Jobbar

10 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

26 %

Tre år efter

Studerar

63 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Fem år efter

Studerar

59 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Plats

Eskilstuna Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

3418 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Eskilstuna Kommun som är en kommunal skolägare.