Thomasgymnasiet i Strängnäs
Thomasgymnasiet i Strängnäs
Thomasgymnasiet i Strängnäs
Thomasgymnasiet i Strängnäs
Thomasgymnasiet i Strängnäs

1 / 5

Thomasgymnasiet

Kommunal ·

Campus Strängnäs, Hus A-D, Regementsgatan 61, Strängnäs

Högskolestudier

Var eleverna på Thomasgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Thomasgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   16 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   15 %

  • Ämneslärarprogrammet

   7 %

  • Grundlärarprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   6 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   5 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i juridik och rättsvetenskap

   4 %

  • Civilekonomprogrammet

   2 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  302.5

  Samhälle

  Antagningspoäng

  Beteendevetenskap

   

  265

  Samhällsvetenskap

   

  265

  Ekonomi

  Antagningspoäng

  Ekonomi

   

  275

  Teknik

  Antagningspoäng

  Design och produktutveckling

   

  255

  El och energi

  Antagningspoäng

  Elteknik

   

  232.5

  Försäljning och service

  Antagningspoäng

  Försäljning och service

   

  230

  Vård och omsorg

  Antagningspoäng

  Vård och omsorg

   

  97.5

  Introduktion

  Antagningspoäng

  Försäljning och service, försäljning och service

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  142.5

  Individuellt alternativ

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Språkintroduktion

   

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  27.5

  Vård och omsorg, vård och omsorg

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  107.5

  Om

  Thomasgymnasiet är ett gymnasium i Strängnäs som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, försäljning och service, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Thomasgymnasiet var mellan 0 och 302,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 302,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  63/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  D(12,7)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  72%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  83%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,2

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 93 svar, 79 % svarsfrekvens

  Studiero

  6

  Trygghet

  7,3

  Stöd

  5

  Elevnöjdhet

  5,5

  Antal elever på skolan

  523 elever

  Könsfördelning

  40 % tjejer

  60 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  31 %

  Jobbar

  38 %

  Annat

  31 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  57 %

  Jobbar

  35 %

  Annat

  8 %

  Plats

  Skolägare

  Strängnäs Kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Thomasgymnasiet drivs av Strängnäs kommun som är en kommunal huvudman.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.