Rekarnegymnasiet i Eskilstuna
Rekarnegymnasiet i Eskilstuna
Rekarnegymnasiet i Eskilstuna

1 / 4

Rekarnegymnasiet

Kommunal ·

Krongatan 14, Eskilstuna

Högskolestudier

Var eleverna på Rekarnegymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Rekarnegymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   17 %

  • Grundlärarprogrammet

   11 %

  • Socionomprogrammet

   10 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Juristprogrammet

   6 %

  • Ämneslärarprogrammet

   6 %

  • Civilekonomprogrammet

   5 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   4 %

  • Förskollärarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  242.5

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  122.5

  Beteendevetenskap, idrottsprofil

   

  185

  Nationell idrottsutbildning

   

  RIG

  Riksidrottsgymnasium - för dig med mål att bli elitidrottare.

  RIG

  197.5

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Ekonomi

   

  170

  Juridik

   

  170

  Teknik

  Antagningsgräns

  Samhällsbyggande och miljö, hälsa/idrottsprofil

   

  180

  Teknikvetenskap, hälsa/idrottsprofil

   

  180

  El och energi

  Antagningsgräns

  Elteknik

   

  220

  Barn och fritid

  Antagningsgräns

  Fritid och hälsa

   

  132.5

  Pedagogiskt och socialt arbete

   

  132.5

  Fordon och transport

  Antagningsgräns

  Karosseri och lackering

   

  122.5

  Lastbil och mobila maskiner

   

  122.5

  Personbil

   

  122.5

  Transport

   

  122.5

  Bygg och anläggning

  Antagningsgräns

  Anläggningsfordon

   

  112.5

  Husbyggnad

   

  112.5

  Mark och anläggning

   

  112.5

  Måleri

   

  112.5

  Plåtslageri

   

  112.5

  VVS och fastighet

  Antagningsgräns

  VVS

   

  192.5

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Barn- och fritidsprogrammet, barn och fritid

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Barn- och fritidsprogrammet, barn och fritid

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  52.5

  Bygg- och anläggningsprogrammet, bygg

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  75

  Bygg- och anläggningsprogrammet, bygg och anläggning

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  155

  Ekonomiprogrammet, ekonomi

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  El- och energiprogrammet, el och energi

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Fordons- och transportprogrammet, fordon

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  65

  Om

  Rekarnegymnasiet är ett gymnasium i Eskilstuna som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, barn och fritid, fordon och transport, bygg och anläggning, VVS och fastighet samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Rekarnegymnasiet var mellan 0 och 242,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 242,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  63/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  78%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  88%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 302 svar, 77 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,1

  Trygghet

  7,8

  Stöd

  6,4

  Elevnöjdhet

  6,7

  Antal elever på skolan

  1268 elever

  Könsfördelning

  36 % tjejer

  64 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  35 %

  Jobbar

  38 %

  Annat

  27 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  53 %

  Jobbar

  38 %

  Annat

  9 %

  Plats

  Skolägare

  Eskilstuna Kommun

  4 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Rekarnegymnasiet drivs av Eskilstuna kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Eskilstuna kommun driver är Zetterbergsgymnasiet och Rinmangymnasiet.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.