Europaskolan Strängnäs i Strängnäs
Europaskolan Strängnäs i Strängnäs
Europaskolan Strängnäs i Strängnäs
Europaskolan Strängnäs i Strängnäs
Europaskolan Strängnäs i Strängnäs

1 / 10

Europaskolan Strängnäs

Fristående ·

Storgatan 2, Strängnäs

Högskolestudier

Var eleverna på Europaskolan Strängnäs studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Europaskolan Strängnäs de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   17 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   12 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   12 %

  • Juristprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   5 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   5 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   5 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Socionomprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  SPETS

  257.5
  Naturvetenskapsprogrammet 
  302.5
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  285
  Modern humanities 

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  SPETS

  250
  Samhällsvetenskap 
  285
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  280
  Humanistiska
  InriktningAntagningspoäng
  Språk 
  260

  Om

  Vill du bli väl förberedd för högskolan och framtidens jobb, både i Sverige och andra länder? Europaskolan Strängnäs är en friskola för dig som vill lite mer. Här lär du inte bara för skolan utan för livet. Du får tidigt kontakt med företag, föreningar och högskola. Europaskolan Strängnäs ger dig nyckeln – både till Europa och framtiden.

  Europaskolan Strängnäs är ett kvalitetsgymnasium mitt i den historiska lärostaden. Alldeles vid Mälaren ligger vårt stadscampus, lagom stort för att alla ska lära känna varandra.

  Skolan har riksintag – dagspendla hit eller bo i Strängnäs. Staden bjuder på ett rikt kultur- och friluftsliv, historisk miljö och närhet till både storstad och natur.

  Kunskap och personlig utveckling

  Vår profil är Europaorientering och omvärldsorientering. Öka dina kunskaper om Europa och känslan av att vara en europé. Utöver studierna väntar ett spännande föreningsliv, gästföreläsningar och resor till Europa.

  Hos oss kan du välja mellan sex gymnasieprogram: Europaprogrammen (SA och HU), Företagarprogrammet, Kemi- och fysikprogrammet samt spetsutbildningarna Science och Modern Humanities. Engagerade, högutbildade lärare och en inspirerande studiemiljö gör din gymnasietid till något speciellt. Är du själv studiemotiverad, nyfiken och öppen för nya lärdomar är detta skolan för dig. Som elev hos oss ska du kunna uppnå bästa möjliga resultat, utifrån just dina personliga förutsättningar.

  Ett gymnasium med stor gemenskap

  På vår skola finns en speciell stämning, Europaandan. Här respekterar vi varandra, och här ska du känna dig välkommen och trygg. Allas lika värde är vår gyllene regel.

  Vi har många traditioner som främjar gemenskap, mellan både program och årskurser. Ett rikt föreningsliv förgyller också din gymnasietid.

  Studiero och trygghet

  Hos oss ska du inte bara lära för skolan, utan för livet. Därför vill vi ha en skola med ordning och fokus – en miljö där alla känner studiero och trygghet. Med gemensamt ansvar skapar vi de bästa förutsättningarna för en givande gymnasietid.

  Efter tre år på Europaskolan Strängnäs är du väl förberedd för högre studier, både i Sverige och andra länder. Vi ger dig nyckeln – till Europa och framtiden!

  Varmt välkommen!

  Europaskolan Strängnäs är ett gymnasium i Strängnäs som har programmen natur, samhälle, ekonomi och humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Europaskolan Strängnäs var mellan 250 och 302,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 302,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskapsprogrammet. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  87/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(16,4)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  89%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  74%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 142 svar, 89 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,1

  Trygghet

  8,3

  Stöd

  6,2

  Elevnöjdhet

  7,4

  Antal elever på skolan

  489 elever

  Könsfördelning

  59 % tjejer

  41 % killar

  Praktiskt

  Matsal och eget kök

  Matsal och eget kök i skolans lokaler.

  Obemannat skolbibliotek

  Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

  Idrottssal utanför skolan

  Idrottssal utanför skolans lokaler.

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  64 %

  Jobbar

  22 %

  Annat

  14 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  79 %

  Jobbar

  17 %

  Annat

  4 %

  Plats

  Skolägare

  Stiftelsen Europaskolan

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Europaskolan Strängnäs drivs av Stiftelsen Europaskolan som är en enskild huvudman.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.