Tekniska Gymnasiet Uddevalla i Uddevalla
Tekniska Gymnasiet Uddevalla i Uddevalla
Tekniska Gymnasiet Uddevalla i Uddevalla
Tekniska Gymnasiet Uddevalla i Uddevalla
Tekniska Gymnasiet Uddevalla i Uddevalla

1 / 6

Tekniska Gymnasiet Uddevalla

Fristående ·

Packhusgatan 8, Uddevalla

Högskolestudier

Var eleverna på Tekniska Gymnasiet Uddevalla studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tekniska Gymnasiet Uddevalla de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   21 %

  • Högskoleprogram i teknik och teknisk industri

   17 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   14 %

  • Ämneslärarprogrammet

   5 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   5 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   5 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   5 %

  • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

   5 %

  • Grundlärarprogrammet

   2 %

  • Högskoleprogram i informations- och kommunikationsteknik

   2 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  200

  Teknik

  Antagningspoäng

  Design och produktutveckling, innovation programmet

   

  155

  Teknikvetenskap, innovation programmet

   

  155

  El och energi

  Antagningspoäng

  Dator- och kommunikationsteknik

   

  97.5

  Introduktion

  Antagningspoäng

  El- och energiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  87.5

  El- och energiprogrammet

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  30

  Om

  Tekniska Gymnasiet Uddevalla, tidigare Thoren Innovation School Uddevalla, är ett gymnasium i Uddevalla som har programmen natur, teknik, el och energi samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Tekniska Gymnasiet Uddevalla var mellan 30 och 200 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  54/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  D(12,7)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  68%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  77%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  -

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 31 svar, 94 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,6

  Trygghet

  7,9

  Stöd

  5,8

  Elevnöjdhet

  4,9

  Antal elever på skolan

  148 elever

  Könsfördelning

  14 % tjejer

  86 % killar

  Plats

  Skolägare

  Thorengruppen AB

  37 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  Tekniska Gymnasiet Uddevalla drivs av Thorengruppen AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Thorengruppen AB driver är Yrkesgymnasiet Munkedal och Yrkesgymnasiet Ale.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.