Vallentuna gymnasium

Kommunal ·

Gymnasievägen 4, Vallentuna

Vallentuna gymnasium är ett gymnasium i Vallentuna som har programmen Samhälle, Ekonomi, Naturbruk, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Vallentuna gymnasium var mellan 0 och 237,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 237,5 meritpoäng för Naturbruk inriktning lantbruk, lantbruk. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

120

Allmän

 

NPF

Anpassad för dig med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

NPF

SPV

VIS

120

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

190

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Djurvård, Djurvård

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Lantbruk, Lantbruk

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

237.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Pedagogiskt och socialt arbete

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

80

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Lastbil och mobila maskiner

 

80

Personbil

 

80

Transport

 

80

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

187.5

Mark och anläggning

 

187.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

LÄRLINGSL.

IMV

132.5

Barn- och fritidsprogrammet

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

LÄRLINGSL.

IMY

15

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

170

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

92.5

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

190

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

170

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

152.5

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

167.5

Naturbruksprogrammet

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

LÄRLINGSL.

IMY

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

172.5

Yrkesintroduktion

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

35/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

71 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 111 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,2

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

418 elever

Könsfördelning

39 % tjejer

61 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Provisoriskt bibliotek tillsvidare.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

25 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

32 %

Tre år efter

Studerar

32 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Fem år efter

Studerar

18 %

Jobbar

67 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

Vallentuna Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

418 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Vallentuna Kommun som är en kommunal skolägare.