Danderyds gymnasium

Kommunal ·

Rinkebyvägen 4, Danderyd

Danderyds gymnasium erbjuder högskoleförberedande program med spets, djup och bredd. Vi är en skola med stora möjligheter för dig som elev. Hos oss ingår du i flera sociala och intellektuella sammanhang under skoltid. Vi uppmuntrar till elevföreningar och en organiserad elevdemokrati är en självklarhet för oss. Inom våra program finns olika inriktningar och fördjupningar där engagerade och behöriga lärare jobbar för att du som elev ska få verktygen att själv forma din framtid.

Här finns ett stort utbud av individuellt val-kurser att välja bland. För den som vill läsa NIU fotboll, padel eller truppgymnastik eller LIU ishockey finns nu möjlighet att kombinera detta med samtliga program.

För oss är det viktigt att alla elever ska känna trygghet i att vara med på idrotten. Som en av de första skolorna i Sverige erbjuder vi enskilda omklädningsbås med dusch.

Danderyds gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Danderyd. Danderyds gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Danderyds gymnasium är ett gymnasium i Danderyd som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Danderyds gymnasium var mellan 0 och 270 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 270 meritpoäng för Ekonomi inriktning ekonomi, internationell ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Matematik

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SPETS

SV

0

Naturvetenskap

 

265

Naturvetenskap och samhälle, Kriminologi

 

227.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Kriminologi

 

237.5

Beteendevetenskap, Ledarskap

 

237.5

Samhällsvetenskap

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Samhällsvetenskap, Internationell profil

 

232.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Finans

 

262.5

Ekonomi, Internationell ekonomi

 

270

Ekonomi, Kreativ marknadsföring

 

262.5

Juridik

 

250

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

227.5

Informations- och medieteknik

 

215

Samhällsbyggande och miljö

 

205

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 702 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

5,3

Trygghet

7,6

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

1330 elever

Könsfördelning

39 % tjejer

61 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Här finns alltid huvudrätt och ett vegetariskt alternativ, salladsbuffé, en hälsostation, en soppstation och en fil-bar.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Vi har tre inomhushallar och en stor fin idrottsplats ute med bl.a. tre fotbollsplaner, basketplan och padelbanor. Som en av de första skolorna i Sverige erbjuder vi enskilda omklädningsbås med dusch.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Danderyds Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1330 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Danderyds Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet