Campus Kista i Tibble Gymnasium Campus Kista
Nya moderna lokaler.
Var med och förändra Tibble Gymnasium Campus Kista
Fullt utrustade laborationssalar.
Lärandet sker båda i och utanför klassrummen.

1 / 5

Tibble gymnasium campus Kista

Fristående ·

Isafjordsgatan 30 B , Kista

Tibble gymnasium campus Kista

Tibble gymnasium campus Kista

Högskolor

Var eleverna på Tibble gymnasium campus Kista studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tibble gymnasium campus Kista de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  27 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  23 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  10 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  7 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  6 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  4 %

 • Röda korsets högskola

  Röda korsets högskola

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

 • Marie Cederschiöld Högskola

  Marie Cederschiöld Högskola

  2 %

Och 7 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  29 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  12 %

 • Socionomprogrammet

  9 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

 • Civilingenjörsprogram

  3 %

 • Juristprogrammet

  2 %

 • Apotekarprogrammet

  2 %

Och 15 ytterligare utbildningar

Program

Om

På Tibble Campus Kista finns det plats för 400 elever och storleken gör det möjligt för dig att lära känna kompisar från många olika klasser, samtidigt som du får utrymme att vara dig själv. Vi utbildar unga vuxna till drivna, företagsamma, kritiskt tänkande människor och hoppas kunna inspirera dig till att ta reda på vem du är, vad du vill och vad du kan!

Här får du en gymnasieutbildning av högsta kvalitet som förbereder dig för högre studier och den framtida arbetsmarknaden. Genom våra medarbetare når vi de bästa resultaten för våra elever – för dina möjligheter att lyckas i framtiden.

Tibble gymnasium campus Kista är ett gymnasium i Kista som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Tibble gymnasium campus Kista var mellan 185 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

54/100

Snittbetyg

C(14,6)

Betygsinflation

Väldigt hög

Tar examen

67%

Lärare

Behöriga lärare

65%

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 41 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

7,3

Trygghet

7,1

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

5,3

Antal elever på skolan

201 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

Utmärkande

Projektvecka

Fyra gånger per läsår bryts lektionerna och du arbetar ämnesövergripande med ett projekt som berör ett av de globala målen. Arbetssättet liknar det på högskola och i arbetslivet.

Nyrenoverade lokaler

Skolans lokaler är anpassade efter att ge utrymme för kreativitet och möten. Klassrummen är stora och flexibelt inredda med modern utrustning.

Framtidens arbetsmarknad

Som ledande IT-område är Kista en självklar plats för vår skola som syftar till att ge dig en utbildning som är väl anpassad efter framtidens behov.

Arbetsro och utrymme att växa

Vi lägger stort fokus på att du ska känna arbetsro på lektionerna och få möjlighet till det stöd du behöver i dina studier.

Praktiskt

Matsal på skolan

Eleverna äter på Restaurang Eatery som ligger 200m från skolan där maten lagas på plats.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  27 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  23 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  10 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  29 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  12 %

Sociala medier

Tibble gymnasium campus Kista

Vanliga frågor

Vad kan man läsa för moderna språk?

På Tibble har du möjlighet att läsa följande språkkurser: Franska steg 1-5, Tyska steg 1-5 och Spanska steg 1-5

Får man en dator?

Alla elever som börjar på Tibble får en egen bärbar dator att använda i undervisningen. Efter studenten får man möjlighet att köpa loss datorn till ett rabatterat pris.

Får man SL-kort?

Alla elever på Tibble Campus Kista får ett SL-kort av sin mentor som delas ut vid terminsstart. Korten gäller vardagar mellan 04.30 – 19.00.

Plats

Skolägare

Cedergrenska

5 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Cedergrenska bedriver utbildningsverksamheter för barn och elever från förskola till eftergymnasiala utbildningar. Cedergrenska utformar sina verksamheter med pedagogen i fokus. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Nyckeln är att i processer och beslut fokusera på pedagogens vardag och skapa förutsättningar för högkvalitativ tid med elever och barn. Starka stödfunktioner och systematiskt samarbete leder till kollegialt lärande, hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskaskolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger.

Andra besökte även