Tibble gymnasium campus Kista

Fristående ·

Isafjordsgatan 30 B , Kista

På Tibble Campus Kista finns det plats för 400 elever och storleken gör det möjligt för dig att lära känna kompisar från många olika klasser, samtidigt som du får utrymme att vara dig själv. Vi utbildar unga vuxna till drivna, företagsamma, kritiskt tänkande människor och hoppas kunna inspirera dig till att ta reda på vem du är, vad du vill och vad du kan!

Här får du en gymnasieutbildning av högsta kvalitet som förbereder dig för högre studier och den framtida arbetsmarknaden. Genom våra medarbetare når vi de bästa resultaten för våra elever – för dina möjligheter att lyckas i framtiden.

Tibble gymnasium campus Kista är ett gymnasium i Kista som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Tibble gymnasium campus Kista var mellan 185 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

230

Naturvetenskap och samhälle, Kriminologi

 

205

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Kriminologi

 

205

Samhällsvetenskap

 

210

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

207.5

Juridik, Kriminologi

 

185

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

41/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

65 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

70 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 41 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

7,3

Trygghet

7,1

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

5,3

Antal elever på skolan

159 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

Utmärkande

Projektvecka

Fyra gånger per läsår bryts lektionerna och du arbetar ämnesövergripande med ett projekt som berör ett av de globala målen. Arbetssättet liknar det på högskola och i arbetslivet.

Nyrenoverade lokaler

Skolans lokaler är anpassade efter att ge utrymme för kreativitet och möten. Klassrummen är stora och flexibelt inredda med modern utrustning.

Framtidens arbetsmarknad

Som ledande IT-område är Kista en självklar plats för vår skola som syftar till att ge dig en utbildning som är väl anpassad efter framtidens behov.

Arbetsro och utrymme att växa

Vi lägger stort fokus på att du ska känna arbetsro på lektionerna och få möjlighet till det stöd du behöver i dina studier.

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Eleverna äter på Restaurang Eatery som ligger 200m från skolan där maten lagas på plats.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

På skolan finns kurator, socialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare varje dag. Skolsköterskan är på plats några gånger i veckan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

59 %

Jobbar

17 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Tre år efter

Studerar

45 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Fem år efter

Studerar

37 %

Jobbar

50 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Öppet hus

Öppet hus på Tibble Campus Kista

Öppet hus

Torsdag, 30 november
17:00 - 19:00

Sociala medier

Tibble gymnasium campus Kista

Vanliga frågor

Vad kan man läsa för moderna språk?

På Tibble har du möjlighet att läsa följande språkkurser: Franska steg 1-5, Tyska steg 1-5 och Spanska steg 1-5

Får man en dator?

Alla elever som börjar på Tibble får en egen bärbar dator att använda i undervisningen. Efter studenten får man möjlighet att köpa loss datorn till ett rabatterat pris.

Får man SL-kort?

Alla elever på Tibble Campus Kista får ett SL-kort av sin mentor som delas ut vid terminsstart. Korten gäller vardagar mellan 04.30 – 19.00.

Plats

Cedergrenska är skolägare

4 gymnasieskolor

2828 elever totalt

Fristående skolägare

Cedergrenska bedriver utbildningsverksamheter för barn och elever från förskola till eftergymnasiala utbildningar. Cedergrenska utformar sina verksamheter med pedagogen i fokus. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Nyckeln är att i processer och beslut fokusera på pedagogens vardag och skapa förutsättningar för högkvalitativ tid med elever och barn. Starka stödfunktioner och systematiskt samarbete leder till kollegialt lärande, hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenskaskolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet