Åva gymnasiums ingång.
Åva gymnasiums skolbyggnad.

1 / 5

Åva gymnasium

Kommunal ·

Åva Skolgränd 1-3, Täby

Högskolor

Var eleverna på Åva gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Åva gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  29 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  13 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  11 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  9 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  5 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  5 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  2 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

Och 20 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  47 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

 • Lärarprogram

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Förskollärarprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  2 %

Och 32 ytterligare utbildningar

Program

Om

Åva gymnasium är ett gymnasium i Täby som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, vård och omsorg, restaurang och livsmedel samt international Baccalaureate. Antagningspoängen 2023 för Åva gymnasium var mellan 165 och 272,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 272,5 meritpoäng för teknik, inriktning teknikvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

82/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(15,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 343 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

1411 elever

Könsfördelning

39 % tjejer

61 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

66 %

Jobbar

16 %

Annat

18 %

3 år efter studenten

Studerar

69 %

Jobbar

21 %

Annat

10 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  29 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  13 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  11 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  47 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

Plats

Skolägare

Täby kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Åva gymnasium drivs av Täby kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.