Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna

Fristående ·

Turebergsvägen 3, Sollentuna

Högskolor

Var eleverna på Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  30 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  12 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  12 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  9 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  6 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  6 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  6 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  4 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

Och 6 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Socionomprogrammet

  12 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  10 %

 • Ämneslärarprogrammet

  9 %

 • Grundlärarprogrammet

  7 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  6 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

Och 14 ytterligare utbildningar

Program

Om

Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna är ett gymnasium i Sollentuna som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna var mellan 120 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

57%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 43 svar, 66 % svarsfrekvens

Studiero

5,4

Trygghet

6,9

Stöd

4,6

Elevnöjdhet

4,5

Antal elever på skolan

209 elever

Könsfördelning

65 % tjejer

35 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Delar matsal med NTI-gymnasiet.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Mindre skolbibliotek.

Idrottssal utanför skolan

Idrott utövas på Satelliten i Sollentuna centrum.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  30 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  12 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  12 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Socionomprogrammet

  12 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  10 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är NTI Gymnasiet Sollentuna och Drottning Blankas Stockholm Jakobsberg.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.