NTI Gymnasiet Sollentuna

Fristående ·

Turebergsvägen 3, Sollentuna

NTI Gymnasiet Sollentuna är ett gymnasium i Sollentuna som har programmen Teknik samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Sollentuna var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

0

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

47/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

51 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 42 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

4,4

Trygghet

7,9

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

168 elever

Plats

NTI Gymnasiet Macro AB är skolägare

16 gymnasieskolor

4117 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Macro AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet