Wisbygymnasiet i Visby

Wisbygymnasiet

Kommunal ·

Säves väg 10, Visby

Högskolor

Var eleverna på Wisbygymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Wisbygymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  29 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  7 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  7 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  7 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  7 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  6 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  5 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  5 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  3 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

Och 18 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  17 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Läkarprogrammet

  6 %

 • Civilekonomprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  4 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

Och 24 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
237,5
Naturvetenskap och samhälle 
237,5
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Beteendevetenskap 
222,5
Medier, information och kommunikation 
222,5
Samhällsvetenskap 
222,5
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Ekonomi 
177,5
Juridik 
177,5
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Design och produktutveckling 
212,5
Teknikvetenskap 
212,5
Estet
InriktningAntagningspoäng
Bild och formgivning 
247,5
Musik 
250
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Dator- och kommunikationsteknik 
120
Elteknik 
120
Naturbruk
InriktningAntagningspoäng
Djurvård 
135
Hästhållning 
227,5
Lantbruk 
182,5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Allmän 
185
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 
140
Fordon och transport
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela fordons- och transportprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Lastbil och mobila maskiner 
110
Personbil 
110
Humanistiska
InriktningAntagningspoäng
Språk 
195
Bygg och anläggning
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Anläggningsfordon 
95
Husbyggnad 
95
Plåtslageri 
95
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
202,5
Restaurang och livsmedel
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela restaurang- och livsmedelsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Bageri och konditori 
125
Kök och servering 
125
VVS och fastighet
InriktningAntagningspoäng
VVS 
160
Ventilation 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

205
Hotell och turism
InriktningAntagningspoäng
Hotell och turism 
112,5
Sjöfart
InriktningAntagningspoäng
Allmän 

RIKS

Går att söka från hela landet.

RIKS

165
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskapsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Försäljning och service 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

170
Samhällsvetenskapsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Barn- och fritidsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Hantverksprogrammet inriktning textil design 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Naturbruksprogrammet, djurvård 

RIKS

Går att söka från hela landet.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

RIKS

IMV

0
Naturbruksprogrammet, lantbruk 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

185
Individuellt alternativ 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0
Ekonomiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Vård och omsorg, introduktionsprogram, yrkespaket vård och omsorg 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

87,5
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Yrkesintroduktion 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0
Språkintroduktion 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0
Teknikprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
El- och energiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

160
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
VVS- och fastighetsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Om

Wisbygymnasiet är ett gymnasium i Visby som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, naturbruk, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, humanistiska, bygg och anläggning, vård och omsorg, restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, hotell och turism, sjöfart samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Wisbygymnasiet var mellan 0 och 250 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 250 meritpoäng för estet, inriktning musik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

81/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

79%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 305 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

7,9

Stöd

6

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

1580 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  29 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  7 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  7 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  17 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

Plats

Skolägare

Region Gotland

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Wisbygymnasiet drivs av Region Gotland, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.