Örjanskolans gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Nibble 19, Järna

Örjanskolans gymnasium är ett Waldorfgymnasium i Järna utanför södertälje, här väljer du mellan två olika program som båda ger dig en stor frihet att söka till vidare studier. Waldorf Estet - Waldorf Natur

Oavsett inriktning integreras teoretiska, konstnärliga och praktiska moment i undervisningen. Målet är att du ska kunna gå vidare till högre utbildningar med ett självständigt och kreativt tänkande och en säker kunskapsgrund i bagaget – utan att ha tappat upptäckarlusten på vägen!

Antagningspoängen (merit) 2023 för Örjanskolans gymnasium var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 78 elever.

Örjanskolans gymnasium är ett gymnasium i Järna som har programmen Natur och Estet. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Natur, inriktning waldorf. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Waldorf

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

0

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Waldorf

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

49/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 21 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8,6

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

78 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Gymnasiets bibliotek bemannas vissa tider under veckan

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Maten hämtas i skolans kök och äts i klassrummen

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Varje gymnasieelev får vid skolstart erbjudande om dator från skolan.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Föreningen Örjanskolan är skolägare

1 gymnasieskola

78 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Föreningen Örjanskolan som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet