Örjanskolans gymnasiebyggnad
Översikt Örjanskolans gymnasium
Örjanskolans bildsal
Klassrum i Örjanskolan
Laboratorium på Örjanskolan

1 / 9

Örjanskolans gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Nibble 19, Järna

Program

Om

Örjanskolans gymnasium är ett Waldorfgymnasium i Järna utanför södertälje, här väljer du mellan två olika program som båda ger dig en stor frihet att söka till vidare studier. Waldorf Estet - Waldorf Natur

Oavsett inriktning integreras teoretiska, konstnärliga och praktiska moment i undervisningen. Målet är att du ska kunna gå vidare till högre utbildningar med ett självständigt och kreativt tänkande och en säker kunskapsgrund i bagaget – utan att ha tappat upptäckarlusten på vägen!

Antagningspoängen (merit) 2023 för Örjanskolans gymnasium var 0 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 78 elever.

Örjanskolans gymnasium är ett gymnasium i Järna som har programmen natur och estet. Den högsta antagningsgränsen var 120 meritpoäng för natur, inriktning waldorf. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

68/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(16,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

87%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

-

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 21 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8,6

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

8,3

Antal elever på skolan

78 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Maten hämtas i skolans kök och äts i klassrummen

Skolbibliotek med bibliotekarie

Gymnasiets bibliotek bemannas vissa tider under veckan

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Föreningen örjanskolan

1 gymnasieskola

Fristående, icke vinstdrivande

Örjanskolans gymnasium drivs av Föreningen örjanskolan, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.