Yrkesgymnasiet Borås i Borås

Yrkesgymnasiet Borås

Fristående ·

Getängsvägen 27, Borås

Program

El och energi
InriktningAntagningspoäng
Elteknik 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

122,5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

132,5
Bygg och anläggning
InriktningAntagningspoäng
Husbyggnad 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

102,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Programinriktat val, bygg- och anläggningsprogrammet 

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLINGSL.

IMV

95
Yrkesintroduktion, fordons- och transportprogrammet 

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLINGSL.

IMY

50
Programinriktat val, barn- och fritidsprogrammet 

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLINGSL.

IMV

105
Yrkesintroduktion, el- och energiprogrammet 

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLINGSL.

IMY

32,5
Yrkesintroduktion, barn- och fritidsprogrammet 

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLINGSL.

IMY

22,5
Programinriktat val, fordons- och transportprogrammet 

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLINGSL.

IMV

60
Programinriktat val, el- och energiprogrammet 

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLINGSL.

IMV

0
Yrkesintroduktion, bygg- och anläggningsprogrammet 

LÄRLINGSL.

Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLINGSL.

IMY

0

Om

Yrkesgymnasiet Borås är ett gymnasium i Borås som har programmen el och energi, barn och fritid, fordon och transport, bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Yrkesgymnasiet Borås var mellan 0 och 180 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 180 meritpoäng för barn och fritid, inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

63%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 20 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

7,6

Trygghet

9,1

Stöd

7

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

71 elever

Könsfördelning

20 % tjejer

80 % killar

Praktiskt

Matkort

Matkort som kan användas på utvalda restauranger.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal bredvid skolan

Idrottssal i anslutning till skolans lokaler.

Plats

Skolägare

ThorenGruppen AB

37 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Yrkesgymnasiet Borås drivs av ThorenGruppen AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna ThorenGruppen AB driver är Thoren Sports Academy och Yrkesgymnasiet Umeå.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.