Kunskapskällan i Herrljunga

Kunskapskällan

Kommunal ·

Västra Parkgatan 4, Herrljunga

Högskolestudier

Var eleverna på Kunskapskällan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kunskapskällan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   20 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   15 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   10 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   8 %

  • Socionomprogrammet

   8 %

  • Förskollärarprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

   5 %

  • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   5 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   3 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  306
  Naturvetenskap och samhälle 
  306
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  241
  Samhällsvetenskap 
  241
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  263
  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Informations- och medieteknik 
  223
  El och energi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Automation 
  185
  Dator- och kommunikationsteknik 
  185
  Elteknik 
  185
  Humanistiska
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  263
  Bygg och anläggning
  InriktningAntagningspoäng
  Husbyggnad 
  206
  Restaurang och livsmedel
  InriktningAntagningspoäng
  Kök och servering 
  219
  VVS och fastighet
  InriktningAntagningspoäng
  Fastighet 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  80
  Ventilation 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  268
  VVS 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  103
  Industri
  InriktningAntagningspoäng
  Produkt och maskinteknik 
  80
  Produkt och maskinteknik 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  185
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomiprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Humanistiska programmet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Industritekniska programmet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  153
  Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  66
  Samhällsvetenskapsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Kunskapskällan är ett gymnasium i Herrljunga som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, humanistiska, bygg och anläggning, restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Kunskapskällan var mellan 0 och 306 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 306 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  75/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,9)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  84%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  87%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 57 svar, 90 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,5

  Trygghet

  8,8

  Stöd

  7,2

  Elevnöjdhet

  7,3

  Antal elever på skolan

  204 elever

  Könsfördelning

  35 % tjejer

  65 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  25 %

  Jobbar

  49 %

  Annat

  26 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  31 %

  Jobbar

  47 %

  Annat

  22 %

  Plats

  Skolägare

  Herrljunga kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Kunskapskällan drivs av Herrljunga kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.