Partille Gymnasium

Kommunal ·

Gamla Kronvägen 56/Laxfiskevägen 2, Partille

Högskolestudier

Var eleverna på Partille Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Partille Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Ämneslärarprogrammet

   11 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   11 %

  • Grundlärarprogrammet

   7 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i personliga tjänster

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   6 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   4 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   4 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   4 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   4 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  120

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  120

  Samhällsvetenskap

   

  120

  Estet

  Antagningsgräns

  Musik

   

  120

  El och energi

  Antagningsgräns

  Elteknik

   

  80

  Fordon och transport

  Antagningsgräns

  Personbil

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  80

  Bygg och anläggning

  Antagningsgräns

  Husbyggnad

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  150

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Estetiska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Fordons- och transportprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Individuellt alternativ

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Språkintroduktion

   

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  0

  Yrkesintroduktion

   

  ENSKILD

  Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  ENSKILD

  IMY

  0

  Om

  Partille Gymnasium är ett gymnasium i Partille som har programmen natur, samhälle, estet, el och energi, fordon och transport, bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Partille Gymnasium var mellan 0 och 150 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 150 meritpoäng för bygg och anläggning, inriktning husbyggnad. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  67/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,5)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  79%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  67%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 98 svar, 81 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,8

  Trygghet

  7,3

  Stöd

  5,9

  Elevnöjdhet

  6

  Antal elever på skolan

  417 elever

  Könsfördelning

  31 % tjejer

  69 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  24 %

  Jobbar

  42 %

  Annat

  34 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  37 %

  Jobbar

  50 %

  Annat

  13 %

  Plats

  Skolägare

  Partille Kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Partille Gymnasium drivs av Partille kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.