Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn

1 / 3

Tingsholmsgymnasiet

Kommunal ·

Tre Rosors väg, Ulricehamn

Tingsholmsgymnasiet

Tingsholmsgymnasiet

Högskolor

Var eleverna på Tingsholmsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tingsholmsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Jönköping University

  Jönköping University

  31 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  11 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  9 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  7 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  6 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  3 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  3 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  2 %

Och 12 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  18 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  8 %

 • Lärarprogram

  7 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Civilekonomprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

 • Förskollärarprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  3 %

Och 15 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året
Natur
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Naturvetenskap307,5
Naturvetenskap och samhälle307,5
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Beteendevetenskap137,5
Medier, information och kommunikation137,5
Samhällsvetenskap137,5
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Ekonomi195
Juridik195
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Informations- och medieteknik180
Produktionsteknik180
Samhällsbyggande och miljö180
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Automation130
Elteknik130
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service137,5
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil80
Bygg och anläggning
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Anläggningsfordon125
Husbyggnad125
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg135
Industritekniska
InriktningAntagningspoäng
Produkt och maskinteknik175
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Allmän0
Försäljning och service 

IMV

0
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

77,5
Industritekniska programmet 

IMV

157,5
Vård och omsorg 

IMV

0
Natur
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Naturvetenskap187,5
Naturvetenskap och samhälle187,5
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Beteendevetenskap155
Medier, information och kommunikation155
Samhällsvetenskap155
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Ekonomi152,5
Juridik152,5
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Informations- och medieteknik227,5
Produktionsteknik227,5
Samhällsbyggande och miljö227,5
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Automation122,5
Elteknik122,5
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service130
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil147,5
Bygg och anläggning
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Anläggningsfordon162,5
Husbyggnad162,5
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg135
Industritekniska
InriktningAntagningspoäng
Produkt och maskinteknik100
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 

IMV

120
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

180
Industritekniska programmet 

IMV

125
Vård och omsorg 

IMV

75

Om

Tingsholmsgymnasiet är ett gymnasium i Ulricehamn som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Tingsholmsgymnasiet var mellan 75 och 227,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 227,5 meritpoäng för teknik, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

80/100

Snittbetyg

C-D(13,6)

Betygsinflation

Låg

Tar examen

71%

Lärare

Behöriga lärare

93%

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 133 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,1

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,4

Antal elever på skolan

513 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal bredvid skolan

Idrottssal i anslutning till skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

40 %

Jobbar

51 %

Annat

9 %

3 år efter studenten

Studerar

49 %

Jobbar

42 %

Annat

9 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Jönköping University

  Jönköping University

  31 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  11 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  18 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  8 %

Plats

Skolägare

Ulricehamns kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Tingsholmsgymnasiet drivs av Ulricehamns kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.