Sven Eriksonsgymnasiet i Borås

1 / 2

Sven Eriksonsgymnasiet

Kommunal ·

Sven Eriksonsplatsen 1, Borås

Högskolor

Var eleverna på Sven Eriksonsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sven Eriksonsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  40 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  15 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  11 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  5 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  4 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  3 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  2 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  2 %

Och 12 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Högskoleingenjörsprogram

  29 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Civilingenjörsprogram

  12 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  10 %

 • Civilekonomprogrammet

  9 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

 • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  3 %

 • Lärarprogram

  3 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

Och 12 ytterligare utbildningar

Program

Om

Sven Eriksonsgymnasiet är ett gymnasium i Borås som har programmen ekonomi, teknik, barn och fritid, international Baccalaureate samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Sven Eriksonsgymnasiet var mellan 62,5 och 232,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 232,5 meritpoäng för ekonomi, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

74/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

78%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 282 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8,1

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

1287 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Använder Boråshallen.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  40 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  15 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  11 %

Utbildningskategorier

 • Högskoleingenjörsprogram

  29 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Civilingenjörsprogram

  12 %

Plats

Skolägare

Borås kommun

4 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Sven Eriksonsgymnasiet drivs av Borås kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Borås kommun driver är Almåsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.