Sven Eriksonsgymnasiet

Kommunal ·

Sven Eriksonsplatsen 1, Borås

Sven Eriksonsgymnasiet är ett gymnasium i Borås som har programmen Ekonomi, Teknik, Barn och fritid, International Baccalaureate samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Sven Eriksonsgymnasiet var mellan 62,5 och 232,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 232,5 meritpoäng för Ekonomi, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

232.5

Särskild variant, entreprenörskap

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SPETS

SV

147.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

185

Särskild variant, logistik och e-handel

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SPETS

SV

195

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

220

International Baccalaureate

Antagningsgräns

International Baccalaureate

 

172.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

62.5

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

167.5

Teknikprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

187.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

76 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 304 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

8

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

1287 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

52 %

Jobbar

33 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Tre år efter

Studerar

53 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

50 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Plats

Borås Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

4402 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Borås Kommun som är en kommunal skolägare.