Tranemo Gymnasieskola i Tranemo

1 / 2

Tranemo Gymnasieskola

Kommunal ·

Brogatan 11, Tranemo

Högskolestudier

Var eleverna på Tranemo Gymnasieskola studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tranemo Gymnasieskola de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   14 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   13 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   13 %

  • Grundlärarprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   7 %

  • Civilekonomprogrammet

   4 %

  • Läkarprogrammet

   4 %

  • Tandläkarprogrammet

   4 %

  • Förskollärarprogrammet

   3 %

  • Fysioterapeutprogrammet

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  230
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  170
  Samhällsvetenskap 
  170
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  162.5
  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  180
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Elteknik 
  160
  Bygg och anläggning
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  190
  Husbyggnad 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  130
  Mark och anläggning 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  97.5
  Plåtslageri 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  80
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  85
  VVS och fastighet
  InriktningAntagningspoäng
  VVS 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  212.5
  Industri
  InriktningAntagningspoäng
  Produkt och maskinteknik 
  130
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Bygg- och anläggningsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  187.5
  El- och energiprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  165
  Industritekniska programmet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Vård och omsorg 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  85

  Om

  Tranemo Gymnasieskola är ett gymnasium i Tranemo som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, bygg och anläggning, vård och omsorg, VVS och fastighet, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Tranemo Gymnasieskola var mellan 0 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  74/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,9)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  88%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 80 svar, 93 % svarsfrekvens

  Studiero

  6

  Trygghet

  8,5

  Stöd

  5,8

  Elevnöjdhet

  6,4

  Antal elever på skolan

  313 elever

  Könsfördelning

  36 % tjejer

  64 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  37 %

  Jobbar

  54 %

  Annat

  9 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  63 %

  Jobbar

  29 %

  Annat

  8 %

  Plats

  Skolägare

  Tranemo kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Tranemo Gymnasieskola drivs av Tranemo kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.