Björknäsgymnasiet

Kommunal ·

Idrottsgatan 4, Boden

Björknäsgymnasiet är ett gymnasium i Boden som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg samt Restaurang och livsmedel. Antagningspoängen 2023 för Björknäsgymnasiet var mellan 80 och 240 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 240 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

130

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

135

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

240

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

172.5

Informations- och medieteknik

 

172.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik

 

180

Spelutveckling

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

147.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

187.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Lastbil och mobila maskiner

 

182.5

Personbil

 

182.5

Transport

 

182.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Anläggningsfordon

 

200

Husbyggnad

 

200

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

110

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 207 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8,5

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

795 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

29 %

Jobbar

39 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

32 %

Tre år efter

Studerar

41 %

Jobbar

42 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Fem år efter

Studerar

35 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Plats

Bodens Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

795 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Bodens Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet