Malgomajskolan

Kommunal ·

Skolgatan 13, Vilhelmina

Högskolestudier

Var eleverna på Malgomajskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Malgomajskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Sjuksköterskeprogrammet

   15 %

  • Socionomprogrammet

   13 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   9 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   6 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   6 %

  • Juristprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   4 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   4 %

  • Receptarieprogrammet

   4 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  247.5
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Samhällsvetenskap 
  245
  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Informations- och medieteknik 
  225
  El och energi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Automation 
  172.5
  Elteknik 
  172.5
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  162.5
  Fordon och transport
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela fordons- och transportprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Lastbil och mobila maskiner 
  132.5
  Personbil 
  132.5
  Transport 
  132.5
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  162.5
  Restaurang och livsmedel
  InriktningAntagningspoäng
  Kök och servering 
  187.5
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  El- och energiprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  50
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  125
  Försäljning och service 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Vård och omsorg 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Malgomajskolan är ett gymnasium i Vilhelmina som har programmen natur, samhälle, teknik, el och energi, försäljning och service, fordon och transport, vård och omsorg, restaurang och livsmedel samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Malgomajskolan var mellan 0 och 247,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 247,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  76/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(15)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  86%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  78%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 59 svar, 81 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,7

  Trygghet

  7,4

  Stöd

  6,3

  Elevnöjdhet

  5,9

  Antal elever på skolan

  270 elever

  Könsfördelning

  48 % tjejer

  52 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  27 %

  Jobbar

  49 %

  Annat

  24 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  26 %

  Jobbar

  46 %

  Annat

  28 %

  Plats

  Skolägare

  Södra lapplands gymnasieförbund

  3 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Malgomajskolan drivs av Södra lapplands gymnasieförbund som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Södra lapplands gymnasieförbund driver är Luspengymnasiet och Tärnaby Alpina Gymnasium.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.