Ådalsskolan i Kramfors
Ådalsskolan i Kramfors
Ådalsskolan i Kramfors

1 / 3

Ådalsskolan

Kommunal ·

Limstagatan 18, Kramfors

Högskolor

Var eleverna på Ådalsskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Ådalsskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  50 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  24 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  8 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  3 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  3 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  2 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  1 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  1 %

Och 2 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  20 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  10 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  8 %

 • Grundlärarprogrammet

  7 %

 • Ämneslärarprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  5 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

Och 15 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
165
Naturvetenskap och samhälle 
165
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Beteendevetenskap 
170
Samhällsvetenskap 
170
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Informations- och medieteknik 
140
Design och produktutveckling 
140
Estet
InriktningAntagningspoäng
Estetik och media 
152,5
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Dator- och kommunikationsteknik 
97,5
Elteknik 
97,5
Naturbruk
InriktningAntagningspoäng
Trädgård 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Lantbruk 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180
Djurvård 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

172,5
Hästhållning 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

190
Barn och fritid
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela barn- och fritidsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Fritid och hälsa 
112,5
Pedagogiskt och socialt arbete 
112,5
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil 
130
Hantverk
InriktningAntagningspoäng
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, frisör 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

85
Bygg och anläggning
InriktningAntagningspoäng
Husbyggnad 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

85
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Restaurang och livsmedel
InriktningAntagningspoäng
Kök och servering 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Hotell och turism
InriktningAntagningspoäng
Hotell och turism 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Industritekniska
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela industritekniska programmet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Svetsteknik 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

127,5
Produkt och maskinteknik 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

127,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Försäljning och service 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
El- och energiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Allmän 
0
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Hantverksprogrammet inriktning textil design 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Barn- och fritidsprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0
El- och energiprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0
Naturbruksprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Vård och omsorg 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0
Barn- och fritidsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Fordons- och transportprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Om

Naturbruksprogram anordnas av Nordviksskolan som ägs Hushållningssällskapet.

Ådalsskolan är ett gymnasium i Kramfors som har programmen natur, samhälle, teknik, estet, el och energi, naturbruk, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, hantverk, bygg och anläggning, vård och omsorg, restaurang och livsmedel, hotell och turism, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Ådalsskolan var mellan 0 och 190 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 190 meritpoäng för naturbruk, inriktning hästhållning. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

68/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 113 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,8

Stöd

6

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

543 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bemannat en dag i veckan.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

35 %

Jobbar

32 %

Annat

33 %

3 år efter studenten

Studerar

47 %

Jobbar

34 %

Annat

19 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  50 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  24 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  8 %

Utbildningskategorier

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  20 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  10 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  8 %

Plats

Skolägare

Kramfors kommun

2 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Ådalsskolan drivs av Kramfors kommun, som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Kramfors kommun driver är Räddningsgymnasiet Sandö.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.